Notícia CONFAVC.- Durant la primera quinzena de març totes les notícies destacades seran sobre activitats que les AV, federacions i vocalies de dones, amb altres entitats, desplegaran durant el mes de març en motiu del Dia Internacional de la Dona, i per a reivindicar una millora de la qualitat de vida de les veïnes, que té a veure amb més igualtat en molts camps de la vida, com el laboral, salarial, el dret a  temps d’oci relacionat amb la socialització de les cures, a viure en llibertat de les violències masclistes, etc.

Si des de la vostra AV i federació heu programat alguna activitats: escriviu-nos a premsa@confavc.cat

Aquestes són algunes de les activitats que ja ens han enviat.