Plataforma Eco-Veïnal.-Vallbona torna a ser oblidada en projectes d’àmbit macro municipal com és el soterrament de la R2, un barri dividit per dues vies ferroviàries en les que les seves infraestructures tenen una manca de manteniment i que suposa un perill i una dificultat de connectivitat entre el veïnat.

Des de l’Ajuntament de Barcelona se’ns diu que es posaran en pràctica projectes com l’Eix Besòs i el Pla de Barri per a solucionar les mancances urbanístiques, econòmiques i socials del barri, i paral·lelament s’obliden que per ser viables aquests projectes s’ha d’incidir en solucionar les mancances estructurals del territori com és el soterrament de les vies ferroviàries.

Si tant important és el Rec Comtal per la ciutat, deixar fora a Vallbona del projecte de soterrament no té cap sentit, i és contraproduent, ja que no es produiria una correcta integració amb el territori, suposaria una barrera d’accés a l’espai comú -la llera del riu-, de les relacions veïnals, i de seguretat ja que es continuarà creuant la via per la part de Vallbona. Si es vol crear un parc fluvial de connectivitat entre els municipis de Barcelona i Montcada, la no inclusió de Vallbona en el soterrament de la R2 suposaria un aïllament total del barri en tots els sentits. (Comunicat pdf)

L