Nota de premsa.- L’Ajuntament de Terrassa ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació Colectivo de Parad@s + 50 de Terrassa, entitat col·laboradora de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, per a la organització d’un punt d’informació i assessorament sobre procediments de recursos i reclamacions a les persones sol·licitants de la nova prestació de la renda garantida de ciutadania que no hagin obtingut un pronunciament favorable. En base al conveni, que compta amb el suport de la Síndica de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, l’associació informarà i assessorarà de forma gratuïta a aquells sol·licitants de la prestació que no hagin obtingut un pronunciament favorable i els assistirà en la presentació i tramitació d’eventuals recursos i reclamacions. L’Ajuntament col·laborarà aportant material informàtic i participant dels costos d’utilització dels equips posats a disposició per l’associació, que atendrà als ciutadans al carrer de Jacint Elias 27, local.

Donada la situació de vulnerabilitat en què es troben les persones sol·licitants de la Renda Garantida i atès que aquesta prestació té com a finalitat assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, la regidora de Serveis Socials, Gracia García, explica que “l’Ajuntament de Terrassa vol fer costat a les persones que han vist com se’ls denegava la Renda Garantida i no poden accedir a assessorament ni pagar-se un advocat”. Segons la regidora, “aquesta és una preocupació de Serveis Socials en l a que fa temps que treballem i creiem que col·laborar amb una entitat com el Colectivo de Parad@s + 50, que treballa en el tema des del primer moment, pot ser una via per donar suport a la ciutadania que no compta amb recursos propis” .

El desplegament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de la ciutadania, pel que fa a la tramitació de les sol·licituds de nova prestació a partir del dia 15 de setembre de 2017, està donant lloc a nombroses situacions de suspensió de tramitació, denegacions i resolucions extemporànies, amb el conseqüent perjudici per a molts ciutadans de Terrassa que consideren que tenen dret a aquesta prestació.

La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, de la que forma part el Colectivo de Parad@s + 50 de Terrassa, duu a terme una sèrie d’iniciatives com la realització d’actes informatius on s’ha assessorat sobre els procediments de recursos i reclamacions, i la difusió dels procediments i models de reclamació i recursos, així com l’organització de punts d’informació i assessorament.

Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2018 i es podrà prorrogar fins el 31 de desembre de 2019.