Notícia CONFAVC.-El 29 de desembre de 2014 es va aprovar la Llei de Transparència, d’Informació pública i Bon Govern; nou marc legal que afecta a associacions i fundacions què són perceptores d’ajuts i subvencions públiques.

Aquesta llei vincula les entitats que perceben més de 100.000€ anuals de subvencions o ajuts públics o si un 40% o més dels seus ingressos provenen de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta partida sigui superior de 5.000€.

El nou marc incideix sobretot en la manera de presentar informació,  al web corporatiu. Informacions sobre la forma organitzativa, la gestió econòmica i administrativa, entre d’altres aspectes. També obliga a transmetre altres aspectes de l’entitat a les administracions públiques.

En aquest document  hem recollit els aspectes principals dels requeriments d’informació transparent que contempla la nova llei. Feu-hi una ullada per si la Llei us afecta.