Comunicat AV Vila Olímpica.- Barcelona, 24 de juliol .- Des de la primera Comissió de Seguiment per a la millora del Port Olímpic, celebrada el mes de juny de 2017, fins l’aprovació en el Plenari del Consell Municipal, el dia 26 d’octubre del 2018,  del Conveni de delegació per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de les competències per a la gestió directa del Port Olímpic, molta és la feina que s’ha fet sobre un nou model  i uns nous usos ciutadans del Port, encaminats a tenir una zona molt més amable pel veïnat i la ciutadania en general, amb una notable  millora de la relació port-barri-ciutat.  També s’han projectat i decidit actuacions per l’ actualització de la infraestructura portuària, així com es va incorporar un acord, el passat mes d’abril, amb la restauració de la zona concreta  del Port Olímpic.

Ara però, ens trobem en una situació de total paràlisi, ja que el conveni està encara per a signar entre les dues administracions, fet que posa en perill el futur del pla i el compliment dels terminis del calendari previst, tenint en compte que la concessió finalitza al mes d’abril del 2020.  No podem acceptar de cap manera que a hores d’ara, se’ns enganyi al veïnat, amb aquests silencis.   No podem entendre com, en un projecte d’aquest abast i amb recolzament  i acord polític unànime, ens trobem ara davant una situació de totalment aturada i sense cap resposta.

Per tant, des de l’AV de la Vila Olímpica  instem a recuperar el calendari acordat, respectant els seus terminis.

Els veïns i les veïnes de la Vila Olímpica hem dedicat i dediquem moltes energies al Pla de futur del Port Olímpic, perquè veiem en ell una millora necessària, pel nostre barri, pel nostre veïnat, i i també per a la nostra ciutat.

La zona d’oci de Trias Fargas/Marítim seguirà per l’oci nocturn privat

Des de l’AV de la Vila Olímpica també volem expressar la nostra queixa sobre la situació actual a la zona de d’oci de Trias Fargas/Marítim, on el Ministerio de Medio Ambiente ha donat per acabada la concessió de l’espai – vençuda al 27 de juny-,  i ha realitzat un contracte de lloguer directa, per un any a tots els locals, quedant així al marge totes les promeses fetes per l’Ajuntament sobre tota aquesta zona, i basades en les nostres demandes – tant dels barris de la Barceloneta com de la Vila Olímpica-de transformació total en contra de convertir la zona en una concentració d’oci nocturn.   Davant d’això, instem de nou a l’Ajuntament de Barcelona a recuperar i liderar de nou aquest espai, que corre el risc de quedar privatitzat,   amb unes conseqüències importants en el dia i dia dels dos barris. ( Comunicat pdf)