Comunicat AV Vila Olímpica.- S’han aturat les obres del projecte d’alberg de la Vila Olímpica de 400 places per raons de seguretat i salut laboral fins que marxin de l’edifici les persones inquilines que hi habiten, segons s’ha informat a l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica

L’ entitat veïnal vol recordar que ja des d’un principi va denunciar que la declaració responsable, presentada per l’empresa promotora, en la tramitació de la llicència s’afirmava que no hi havien inquilins quan en realitat s’ha sabut que hi viuen treballadors i treballadores de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Davant d’aquest fet queda palès la incompatibilitat per raons de salut i seguretat, en desenvolupar unes obres que haguessin requerit un edifici totalment buit per portar-les a terme i no com en aquest cas que hi ha persones treballant diàriament (Llegir comunicat pdf).