“La sostenibilitat de la CONFAVC passa per a revisar el model de finançament actual: el sistema de quotes, les subvencions públiques públiques i els projectes vinculats a l’economia social i solidària (…). L’enfocament dels projectes d’economia social i solidària en el sí de la CONFAVC seguirà responent a dos factors: gestionar servicialment les necessitats de veïnes i veïns, i el revertiment econòmic de l’esmentada gestió en el propi autofinançament del moviment veïnal”.  D’aquesta manera el Marc Estratègic de la CONFAVC, és a dir el Full de Ruta que posa rumb a la Confederació, marca com a tercer eix per a treballar l’ESS, amb una línia contunuïsta al treball fet fins ara.

Cal recordar que aquest Marc Estratègic “ElFuturÉsAra” va ser aprovat a la darrera assemblea de l’entitat celebrada el 30 de març a Sabadell, i a més d’aquest eix, comprèn Eix.1: Mobilització i impacte; Eix 2: Nova Governança i Territori; Eix 4: Identitat, comunicació i pertinença;  Eix 5:  Lideratge i Formació; Eix 6: Xarxa i comunitat (veure vídeo)

.