Notícia CONFAVC.- Amb l’objectiu de presentar el projecte A-porta a les persones participants del Fòrum Europeu per la Seguertat Urbana (EFUS), un equip del projecte de la CONFAVC va participar en aquest Fòrum que es va realitzar entre els dies 15 al 17 de novembre del 2017; un esdeveniment internacional d’EFUS a casa organitzaper l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Durant dos dies i mig, les persones participants van discutir sobre les possibles solucions per a fer front als reptes que les ciutats han d’abordar, en particular la prevenció de la radicalització violenta, la lluita contra la discriminació, la prevenció de la violència contra la dona, el suport a les víctimes , l’organització dels espais públics, la gestió de la vida nocturna, etc.

Aquesta conferència internacional s’organitza cada sis anys en una ciutat europea diferent i l’EFUS va escollir la ciutat de Barcelona, on va néixer, per a celebrar el seu 30 aniversari.

L’horitzó d’aquest Fòrum, creat el 1987 sota l’auspici del Consell d’Europa i vertebrat per 250 autoritats locals de 16 països europeus, és el de promoure una visió equilibrada de la seguretat urbana, que combini la prevenció, la sanció i la cohesió social; donar suport a les autoritats locals en el disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques locals de seguretat; reconèixer el rol de les autoritats locals en el disseny i implementació de les polítiques nacionals i europees.