Comunicat FAVB.- Per a les associacions de Barcelona aquesta nova normativa significa un avenç en relació a l’anterior i obre noves vies de participació fins ara no contemplades.

La nostra ciutat té una llarga experiència en el foment de la participació i en la seva regulació, però la normativa vigent, que data del 2002, no donava resposta a les necessitats actuals de la ciutadania. Ara, després d’un llarg procés, la ciutat està a punt d’aprovar un nou marc normatiu. Davant d’això les entitats sotasignants (1) volem manifestar que:

  • Aquesta nova normativa significa un avenç en relació a l’anterior. Recull el treball fet en la legislatura anterior per les entitats sotasignants i obre noves vies de participació fins ara no contemplades en conceptes d’iniciatives ciutadanes i processos participatius amb eines garantistes com la Comissió d’Empara.
  • Agraïm l’actitud durant el procés de tots els grups municipals que en tot moment ha estat constructiva i amb voluntat de fer una veritable eina de participació per a la ciutat. Esperem que aquesta actitud es mantingui fins a la seva aprovació.
  • Demanem un veritable impuls de la nova normativa, que es difongui una guia que ajudi a la seva utilització i que es realitzin accions per empoderar a la ciutadania i per promoure la participació ciutadana. Aquest impuls necessita els mitjans econòmics i tècnics adequats, així com la presència en els mitjans de comunicació al servei de la participació. També considerem fonamental que els espais de participació siguin un marc de referència a on se superi qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat, nivell cultural o per qualsevol altre motiu, inclòs el derivat de la fractura digital.

    Volem manifestar la nostra queixa davant les limitacions legals que ens hem trobat a l’hora de concretar el redactat de la normativa. Gran part de les propostes que volen donar més capacitat d’incidència en les polítiques públiques queden limitades per normatives de rang superior i tan sols resten anotades en el preàmbul. En rigor, podem afirmar que la nova normativa no permet la democràcia directa, doncs en l’últim termini, totes les iniciatives passen per la consideració dels representants electes. Exigim els canvis legislatius pertinents a les administracions competents.

    Participar vol dir apropar el poder a la ciutadania, en aquest sentit constatem la necessitat urgent d’avançar en la descentralització de l’ajuntament i l’elecció directa de consellers. Alhora demanem que s’iniciï immediatament la revisió de la normativa dels òrgans de Districte. (Seguir llegint).

Si voleu més informació podeu contactar amb:

Joan Maria Soler (FAVB): 680988900 joanmaria@favb.cat
Miky Aragón (CAB): 609226125 direccio@cab.cat