Comunicat Plataforma per la Qualitat de l’Aire (PQA): La Plataforma per la Qualitat de l’Aire (PQA) ha acollit amb satisfacció que per primer cop es posin en marxa mesures de restricció a Barcelona, però demana que l’objectiu sigui la protecció de la salut i el compliment de la legalitat europea, sense més ajornaments ni improvisacions. La PQA alerta que el pla presentat de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona no serà eficaç per garantir un aire que compleixi ni les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ni els llindars legals. A més a més lamenten que les mesures presentades avui no s’hagi consensuat amb la taula abans de ser llançades, objectiu amb el qual es va conformar aquest espai.

La restricció s’aplicarà sobre un percentatge insuficient del parc circulant i amb unes etiquetes que no tenen en compte el frau del dièsel. El frau de les emissions ha demostrat àmpliament com els nous vehicles dièsel són més contaminants en NO2 que els vehicles de benzina vells (ex. un dièsel nou euro 6 contamina, de mitjana, 3 vegades més que un euro 3 de benzina). D’altra banda, quan aquesta ZBE s’apliqui de forma permanent l’any 2020, afectarà un % inferior de vehicles atès que part dels no etiquetats actualment (14%) ja no estaran en el parc circulant. La Plataforma destaca que les mesures restrictives han d’anar més enllà i combinar-se amb altres polítiques de mobilitat sostenible o s’acabarà promovent una renovació del parc de vehicles sense assolir els objectius marcats en el PMU que finalitza en 2018. El problema a la ciutat està causat en primera instància per la densitat de trànsit més elevada d’Europa i pel percentatge de vehicles dièsel del 64,6%, d’un parc circulant no gaire envellit (8 de mitjana anys) i és on han d’incidir les polítiques de les ciutats de l’àrea metropolitana. (Comunicat pdf)