Comunicat Coordinadora Veïnal del Vallès.- Una de les preocupacions del moviment veïnal és dur a terme activitats culturals diverses per aportar coneixements que poden ajudar a construir una societat més culta, més i millor informada i més crítica i, en aquesta línia, és essencial la formació de les persones que formem part de les juntes de les associacions, atès que la formació i el coneixement és la base per poder defensar en millors condicions les propostes i reivindicacions que des de cada barri i ciutat estem plantejant.

Sense adonar-nos, el nostre activisme diari en ocasions és l’arbre que ens impedeix veure el bosc, és a dir, les causes dels problemes que patim (retallades en sanitat, educació, serveis socials pensions), per això és sempre adequat dedicar una mica del nostre temps per informar-nos i formar-nos.

Des de la CONFAVC es recolza el seminari sobre l’Estat de Benestar: el seu origen, evolució i perspectives i, en particular, els pilars bàsics que afecten les classes treballadores: sanitat, educació, serveis socials, pensions.

Es tracta d’un seminari imprescindible per entendre el context social, polític i econòmic en què vivim i contra el qual estem lluitant per evitar la desaparició o el menyscabament de l’Estat de Benestar, perquè parafrasejant la frase de la lluita per una sanitat pública, “la nostra vida i futur, no es ven, es defensa ”

El setmanari que consta de 5 sessions en format virtual distribuides en aquests dies: els dimarts 27 d’octubre, 3; 10; 17 i 24 de novembre a les 18:30. (Programació del seminari)

No us ho podeu perdre, recordeu que la cultura és una arma carregada de futur Catalunya (Comunicat Pdf) (