“Cal avaluar i considerar els efectes de la contaminació electromagnètica sobre la salut del veïnat”

Posicionament

  • Derogació de la Llei de Telecomunicacions que limita l’autonomia dels municipis per regular la instalació d’antenes de telecomunicació i no contempla una referència als nivells de seguretat per la població.

  • Aprovació d’una nova llei seguint les recomanacions de la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentaria del Consell Europeu, prioritzant la salvaguarda de la salut i el medi ambient davant els interessos econòmics.

  • Que la Direcció General de Qualitat Ambiental assumeixi competències sobre la contaminació electromagnètica, com ja ho fa amb altres aspectes relacionats amb la Qualitat Ambiental.

  • Que es paralitzi la instal·lació de comptadors de telegestió per manca de consens sobre la seva possible afectació a la salut i per manca de protecció de dades.
  • Que es prenguin mesures per crear ambients amb nivells mínims de contaminació electromagnètica, especialment a la població més vulnerable, com per exemple, evitant la instal·lació de wifi a escoles.

Context

Existeix una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, corroborada per estudis científics independents i pels organismes europeus i internacionals, envers els efectes incerts per a la salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques provinents de les antenes, estacions base, repetidors, comptadors, intel.ligents, xarxes Wi-Fi, xarxes de telefonia mòbil en general, així com transformadors i  torres d´alta tensió, instal·lades al nucli urbà de les ciutats. Entre ells, la OMS considera aquests camps com a possibles carcinògens per l’ésser humà.

Paral·lelament al desconeixement dels efectes reals i encara sense consens científic sobre els valors segurs per la població, aquestes tecnologies s’estenen dia a dia per les nostres ciutats, sent cada cop més ubiqües (telèfons mòbils, wifi a transport públic, comptadors telegestionats, etc…).

Per això, en defensa de l’interès públic i el treball dels científics davant les indústries i els interessos econòmics, demanem canvis legislatius per tal d’aplicar el principi de precaució que permetin la possibilitat de tenir un entorn saludable i compatible amb el desenvolupament de les tecnologies.

Proposta

Manifest de la CONFAVC sobre la contaminació electromagnètica i el medi ambient (pdf)

Existeix una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, corroborada per estudis científics independents i pels organismes europeus i internacionals,  envers els efectes incerts per a la salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques provinents de les antenes, estacions base, repetidors, comptadors intel.ligents, xarxes Wi-Fi, xarxes de telefonia mòbil en general, així com transformadors i torres d´alta tensió, instal·lades al nucli urbà de les ciutats.  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), a través de l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC), va classificar el 31 de maig de 2011 els camps electromagnètics de radiofreqüència com a “possible cancerigen en humans (grup 2B)”.

Cada vegada mes nombrosos estudis científics independents referits a la contaminació electromagnètica (Informe STEWARD – Regne Unit, any 2000; Estudi europeu REFLEX, 2004; Informe BIOINITIATIVE, 2007-2012; Estudi INTERPHONE – 13 països, 2010) posen en qüestió el actuals límits segurs establerts a les diferents legislacions vigents al nostre i altres països i la possible relació d’aquests nivells amb l’augment de casos de patologies que pateixen les persones exposades al radi d’influència d’aquestes radiacions. (Continuar llegint  pdf).

Documents adjunts:

Proposta de la CONFAVC sobre una resolució sobre els comptadors intel·ligents a Catalunya

Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient.

Proposta de Ressolució admesa a tràmit al Parlament de Catalunya presentada per Catalunya Sí Que Es Pot- CUP-Crida Constituent

Respostes dels partits davant de les demandes de la CONFAVC:

IMPACTE

Llistat d’ajuntaments de Catalunya que ho han aprovat la moció ( Llistat actualitzat desembre 2017)