Cap veí o veïna amb fred, set o foscor

Posicionament

  • Accés universal als serveis bàsics garantits. Tota família ha de tenir accés a un servei mínim garantit que li permeti viure amb dignitat.
  • Aturar els talls indiscriminats. Que les administracions exerceixin el seu paper de garants dels drets humans.
  • Que tots els costos de garantia d’aquests serveis bàsics siguin assumits per la pròpia companyia.
  • Exigim que es facin públiques les dades de tots els talls que s’han produït des de 2005 i que siguin trameses a l’IDESCAT.

Context

La pobresa energètica a l’Estat Espanyol és una realitat que ja ha arrossegat a la mort a més de 7.000 persones.

En altres paraules, un 17% de la població té dificultats per pagar la llum, el gas o l’aigua o pateix talls de subministraments per impagament.

Són massa les famílies que es veuen obligades a decidir entre pagar la hipoteca, l’energia i l’aigua o alimentar els seus fills i filles.

Proposta

Davant d’aquesta realitat les entitats com la CONFAVC que formem part de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, treballem plegades per a resoldre tant les emergències socials – a través d’assessoraments col·lectius a les persones que han sofert talls de subministraments – com per a fer denúncia pública o lluitar per a canviar el marc legal vigent.