L’Assemblea de Sinera, celebrada el 15 de desembre, va aprovar per unanimitat les propostes de gestió de la Junta, com l’augment de 19 cèntims per mes la quota de la mutualitat, la divulgació a més entitats veïnals del producte SENIOR per persones majors de 60 anys, entre d’altres punts.

Un dels debats de l’encontre, que va reunir va reunir una seixantena de persones representants de 22 associacions veïnals de la Mutualitat, va focalitzar-se en el repte de Sinera d’encarar l’aplicació del nou marc normatiu: la Llei d’Ordenació i Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores. Marc legal aprovat aquest any.

Sinera, amb 54.693 persones assegurades, és la quarta mútua de Catalunya en número de persones assegurades, i de les 36 (al 2014) de 150 que n’hi havia el 2001 que han sobreviscut el procés de concentració i regulació d’aquests últims anys.