El passat 18 de març a la 32a Assemblea de CONFAVC, després d’un debat sobre objectius i projectes, es va aprovar el Pla de Treball d’enguany, que incorpora les accions que es duran a terme en economia social.

Amb l’objectiu general de consolidar l’economia social i solidària com a estratègia veïnal, es van presentar tres línies d’acció específiques. Per una banda, aprofundir en els criteris d’economia social i solidària en els àmbits d’actuació de la CONFAVC, és a dir incorporar-los com a manera de fer pròpia de l’entitat en la seva dinàmica interna. Per altra banda, aprofundir en els vincles del moviment veïnal amb l’economia social i solidària, bé  donant suport a les AV i FAV per estendre ponts amb les xarxes locals d’entitats socioeconòmiques solidàries i cooperatives, bé aprofundint directament en el treball conjunt des de CONFAVC, amb el moviment cooperatiu i de l’economia solidària.

I per últim, es van donar llum verda als projectes propis de CONFAVC d’economia social, com són el conveni amb Atlantis per promoure les assegurances ètiques, o el projecte de cooperativisme d’habitatge de lloguer que s’està desenvolupant amb Gestió Veïnal. El projecte, que també es va presentar a l’assemblea, està concebut per captar habitatges en desús oferint un tracte als propietaris, per tal queGestió Veïnal estableixi contractes de lloguer a preu assequible. El primer municipi on es desenvolupa el projecte és a Cardedeu.