Amb una majoria de vots, el Marc Estratègic de la CONFAVC va ser aprovat a la 34a Assemblea, amb l’anhel que esdevingui el Full de ruta de l’entitat en un futur pròxim fins el 2023.

El Marc Estratègic de la CONFAVC va ser presentat a través d’una càpsula audioviual al plenari, que finalment el va donar llum verda al document presentat.

El document és fruit d’un llarg i contrastat procés col·laboratiu de les entitats sòcies,  el·laborat al llarg de vuit mesos de treball col·lectiu, a través d’enquestes enviades a 408 AV i federacions, vuit debats territorials, tres Consells Federals ampliats i diverses reflexions en el sí de la Junta Directiva i el Grup Motor, i té com espina vertebral 7 eixos:

  • Mobilització i impacte: Finalment en els propers 4 anys vetllarem per tal que AV i federacions tinguin projecte propi amb impacte i incidència en  temes prioritaris com:  l’habitatge, la pobresa, l’envelliment, la interculturalitat, el canvi climàtic, l’educació, la sanitat, la cultura, la cohesió social, la  mobilitat i l’economia social i solidària.
  • Nova Governança i territori Les millores del model passen per guanyar en descentralització, presència i contacte al territori, coordinació, unitat d’acció i suport tècnic i de gestió a les AV i les federacions.
  • Finançament i economia social i solidària: La sostenibilitat de la CONFAVC passa per revisar el model de finançament actual que lluitarà per revisar el sistema de quotes, consolidar les subvencions públiques i promoure els projectes vinculats a l’economia social i solidària, que passa per gestionar servicialment les necessitats de veïns i veïnes i que aquests projectes esdevinguin un revertiment econòmic de l’esmentada gestió en el propi autofinançament del moviment veïnal.
  • Identitat , comunicació i pertinença: Debat identitari que convidi a redefinicir la missió, la visió i els valors de la CONFAVC i així renovar el relat actual sobre el moviment. Aquest nou ideari permetrà al moviment a projectar-se amb més força i visibilitat cap a la societat i alhora incrementar el sentiment de pertinença d’AV i federacions, acompanyat d’un nou Codi ètic intern i una reforçament de la comunicació, sobretot interna.
  • Lideratge i formació: La regeneració dels lideratges interns de l’entitat i del moviment veïnal passa per adoptar nous estils de lideratge en el sí de la CONFAVC els quals no tan sols siguin sensibles a la perspectiva de gènere. Amb l’objectiu de regenerar els lideratges interns i connectar amb el públic jove es planteja la creació d’una escola de formació veïnal que permeti enfortir el moviment i fer aflorar els quadres de lideratge.
  • Xarxa i comunitat: El treball comunitari ens empeny a teixir noves aliances i sinergies amb plataformes i moviments socials que ens permetran incrementar l’impacte dels projectes, complementar-nos.