Les entitats sota signants, que representen una gran majoria dels professionals de l’Atenció Primària de Salut i moviments socials, s’uneixen per reclamar millores imprescindibles i urgents per a l’Atenció Primària. Fermament compromeses amb un Servei Nacional de la Salut públic i universal, finançat a través d’impostos, acorden exigir que el Departament de Salut, i totes les forces socials i polítiques, impulsin i donin suport a quatre reformes:

1. Augmentar el pressupost destinat a l’atenció primària de salut
2. Fer de l’atenció primària de salut l’eix del Servei Nacional de Salut.
3. Recuperar la dotació de professionals dels equips d’atenció primària
4. Dotar els equips d’atenció primària d’autonomia de gestió i lideratges clínics propers.

Llegir manifest pdf