Comunicat  Coordinadora Veïnal del Baix Besòs.- La zona del Besòs, en el context metropolità, presenta un conjunt de dèficits que la crisi econòmica i social causada per la pandèmia han aguditzat notablement. No obstant això els problemes estructurals prefiguren els problemes socials en els nostres barris.

Recordem que dels 25 barris més vulnerables de Catalunya, 16 es troben en la zona.

És per això, que la redistribució necessària a la zona, ha d’apuntar més que mai a resoldre aquestes causes estructurals des d’una mirada integral amb èmfasis en la dimensió social. Per això no sols s’ha de posar l’accent en l’entrada de recursos financers, sinó més aviat en el contingut que se li doni a aquests recursos. La realització de grans projectes, si no incorporen mesures per satisfer les necessitats de l’entorn social, no són la resposta ja que podrien, fins i tot, tensionar més el territori i impactar negativament en la quotidianitat dels seus barris.

En canvi, creiem que es tracta de generar respostes que resultin en un veritable retorn social dels canvis realitzats. La transformació de la zona només podrà ser justa si es realitza amb una mirada transversal i d’actuacions integrals que responguin a les necessitats de la seva població, on el moviment veïnal ha de tenir veu per aportar el seu coneixement i vivència del territori.

Des d’aquest marc i constituïdes com a Coordinadora Veïnal del Baix Besòs treballem plegats per fer possible la construcció d’una governança metropolitana des de baix,emplaçant en tot moment a les Administracions locals i supramunicipals a treballar també articuladament sobre la zona. És per aquest motiu que valorem positivament el gir de la mirada de les institucions vers la zona del Besòs i els seus reptes. ( Llegir comunicat sencer)