Notícia CONFAVC.- Amb l’horitzó d’impulsar projectes que autogestionin determinades necessitats de les veïnes i veïns dels barris, i la participació d’aquestes en un projecte d’economia solidària tant com a persones usuàries com treballadores, el passat 22 d’octubre es va constituir legalment la nova cooperativa SERBARRI sccl.

Aquesta és una iniciativa de la Fundació CONFAVC, per donar impuls a projectes comunitaris des dels i pels barris i veïnat de Catalunya. Estem parlant de serveis com l’assistència domiciliària -neteja i manteniment de la llar, cura de persones de totes les edats, etc.-; la informació i l’assessorament d’aspectes estratègiques per la vida digna o per la comunitat, entre d’altres. Per exemple, el projecte A-porta passarà a ser un servei de la cooperativa. També cal destacar el rol de l’aquesta iniciativa com a pol de creació de treball des dels barris i pels barris.

Com a socis col·laboradors del projecte figuren la Fundació CONFAVC i iesMed, SCEL, cooperativa sense ànim de lucre que assessora i acompanya  a la CONFAVC pel desplegament del projecte A-porta a Catalunya.