Comunicat.- Aquest dissabte 27 de novembre es va  realitzar  a Badalona, l’assemblea de constitució de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, pas que formalitza el camí d’articulació metropolitana del teixit veïnal de l’entorn Besòs i que està constituït per les següents federacions, associacions i entitats:

 • Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)
 • Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)
 • Federació d’AA.VV. de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram)
 • Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac (FAVMir)
 • Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
 • Associació Veïnal Sant Joan Baptista de Sant Adrià
 • Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià.

Aquestes entitats veïnals hem decidit constituir-nos com a Coordinadora Veïnal del Baix Besòs per conformar un grup motor que treballa per la construcció d’una governança metropolitana de l’eix del Besòs des del teixit veïnal i que sigui una realitat a l’entorn del riu Besòs, amb la participació activa del teixit veïnal com una part fonamental per consensuar una planificació estratègica i desenvolupar projectes coherents amb les necessitats i potencialitats dels nostres barris.

Així doncs, apostem per conscienciar i mobilitzar el veïnat del Baix Besòs a l’entorn dels objectius estratègics que hem fixat i per conformar espais de diàleg estables i sostenibles amb les administracions locals i supramunicipals. El nostre repte és la justícia espacial de l’Eix del Besòs. Creiem que sense justícia espacial, la urgència social i la vulnerabilitat es distribueix desigualment en el territori. En aquest sentit, constatem que l’àmbit del Besòs té factors acumulatius en diferents aspectes com: baixos nivells de formació i de renda. També una menor esperança de vida, altes taxes d’atur i condicions de vida més difícils.

No obstant això, també és una zona amb moltes potencialitats que requereix d’una acció concertada d’actors i esferes administratives amb objectius consensuats a curt, mitjà i llarg termini.

Antecedents: un camí compatit de reflexions, prioritzacions i diàleg

Fa més de dos anys vam entendre que l’entorn del Besòs necessitava l’articulació del seu teixit veïnal d’un i altre costat del riu. Amb aquest horitzó el febrer de 2020, vam organitzar aquestes entitats conjuntament junts les Jornades Veïnals de l’Eix Besòs: unes jornades que ens van permetre iniciar una reflexió sobre les necessitats de la zona des d’una perspectiva metropolitana i veïnal.

Vam treballar plegats sobre eixos temàtics orientats a la resolució dels principals problemes estructurals del territori i que avui continuen sent les temàtiques principals de nostra tasca:

 • Urbanisme, patrimoni, infraestructures i mobilitat
 • Habitatge, vulnerabilitats i emergències socials
 • Sistema productiu i formació
 • Salut i medi ambient
 • Polítiques de gènere i igualtat

Després d’un any de treball compartit entre les federacions i entitats dels cinc municipis, hem prioritzat propostes per a la construcció d’una agenda compartida que compleixin tres requisits: un abordatge integral del territori i de les seves problemàtiques; potencialitat d’impacte multiplicador i la condició de ser realitzables.

Aquestes prioritats han orientat la segona fase del nostre treball amb la conformació de taules tècniques, amb equips dels cinc ajuntaments i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que van tenir lloc durant la primera meitat de 2021. No obstant això, som conscients de la complexitat i imbricació d’aquestes problemàtiques, que no estan aïllades entre sí i que necessiten d’una mirada transversal per a dissenyar actuacions integrals.

En aquest sentit, la falta d’un espai de governança metropolitana real, potencia la mirada segmentada des dels territoris i limita la presa de decisions que vagin al fons dels problemes amb la integració de les veus dels moviments de base i veïnals. (Comunicat pdf)