Comunicat CONFAVC.- Avui 12 de febrer s’obre el període de presentació de candidatures per a presentar-se a la Junta Directiva de la CONFAVC; lapse de temps que restarà obert fins el dia 27 de febrer. S’han de fer arribar per correu electrònic: veins@confavc.cat

Segons explicita l’article 18è dels Estatutsels membres de la Junta Directiva han d’estar avalats, prèviament, per les seves respectives federacions i han de ser elegits a l’Assemblea General, amb el vot de la majoria dels socis i les sòcies presents o representats. En el cas de les AV membres de CONFAVC que no formen part de cap federació, és necessari que les candidatures estiguin avalades per un nombre representatiu de les AV del seu territori.

Cal recordar que la Junta Directiva està formada per entre vuit i deu membres, que s’escullen en llista oberta a l’Assemblea General, i posteriorment es distribueixen els càrrecs entre ells i elles partint d’un consens. En cas d’empat a les votacions, la Presidència té vot de qualitat. En el cas de la Presidència de la CONFAVC, s’escull directament en una votació especial.

Seguint l’article 19è, la presentació de candidatures s’ha de fer per part de les entitats associades, que ho han d’aprovar a les seves respectives Juntes Directives. (Document pdf)