Amb l’objectiu que des del territori i cada AV pugui debatre el Pacte Nacional pel Referèndum , la CONFAVC ha endegat un procés participatiu per tal de recollir el parer del moviment veïnal català sobre aquest Pacte que insta als Governs a poder celebrar amb condicions i garanties un referèndum on tothom pugui expressar-se lliurement.

Des de la Junta de la CONFAVC es va considerar puntal que les nostres associacions expressin i vehiculen el seu parer sobre aquest Pacte tant rellevant en el debat polític actual, i que s’arribi a un acord col·lectivament que es farà públic el dia 18 de març en el marc de la 32a Assemblea de Tarragona.

Amb els condicionants d’aquest horitzó, us demanem doncs que cada federació ens faci arribar el posicionament de les seves entitats sòcies abans del 15 de març a veins@confavc.cat.