Notícia CONFAVC.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre convocatòria de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre – i per tant també les entitats veïnals- per realitzar activitats o projectes i programes durant el 2020 i 2021 de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, definits a la Cartera de serveis socials de Catalunya.

A les sol·licituds es poden incloure, per fer-ne una valoració, les actuacions necessàries per adaptar els projectes a la situació sanitària i social ocasionada per l’estat d’alarma i les seves fases de desconfinament.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i, una vegada emplenat, s’ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d’aquest mateix web. Els terminis per a presentar aquest formulari van del 21 de maig fins el 17 de juny, ambdós inclosos.

Recordeu que segons les bases, són subvencionables les nostres línies de treball si es tracta de:

  • Programes amb una alta participació veïnal, que dinamitzin i facin participar el barri o el municipi transversalment i que estiguin oberts a la ciutadania.
  • Programes que combinin accions de diversa naturalesa i que tinguin com a denominador comú la participació, la cohesió social, la integració i la lluita contra qualsevol mena d’exclusió social.
  • Programes que en el seu conjunt vagin destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones, que especialment incideixin en els col·lectius en risc i en la seva integració i atenció prioritària.

Malgrat la suspensió de terminis decretada per l’estat d’alarma, el Departament activa la tramitació d’aquestes subvencions per garantir la viabilitat dels projectes de les entitats sense ànim de lucre.Més informació: