El Panoràmic – la macro base de dades sobre les organitzacions i el seu impacte social a Catalunya- va presentar el mes de desembre un nou informe titulat “L’economia de les associacions catalanes’ en el període més estricte del confinament, en el qual es destaca que malgrat la COVID-19, les entitats majoritàriament van seguir amb les seves activitats- malgrat que també van destacar les dificultats per a seguir-les fent- , si bé en alguns casos es va veure reduïda, o en la majoria dels casos, reformulada, fent ús extensiu de les TICS i de tecnologies.

L’estudi es va basar en la participació de 60 organitzacions de diferents punts de Catalunya dotades amb un pressupost inferior als 15.000 € anuals bruts, essent aquest el perfil majoritari d’entitats catalanes. ja que aquesta naturalesa suposa gairebé el 42% de la totalitat d’entitats catalanes.

Aquesta continuïtat de la seva activitat en temps de pandèmia va generar tensions en la tresoreria de les entitats -per desajustos amb les activitats programades i no realitzades, i per les limitacions de la re-programació de les activitats, per part de les administracions públiques.  Davant d’aquestes adversitats les entitats van proposar alternatives de cara el futur, com la flexibilització en els criteris de les justificacions, bestreta – avançament del pagament- i convenis per a dotar de continuïtat els projectes.

L’informe destaca també el paper clau de les organitzacions de segon i tercer nivell, que representen el 6% del total de les entitats catalanes, en les actuacions de suport durant aquesta etapa estricte de confinament, destacant-se la importància de les xarxes veïnals de col·laboració i suport mutu ràpidament articulades, que han donat resposta a les dificultats econòmiques i socials derivades de la Covid-19.

Entre les altres conclusions, es posa en relleu la dificultat que troben les associacions per al compliment de la normativa fiscal, econòmica i comptable, les dificultats per comunicar són la necessitat de comunicar amb claredat els projectes, posar en valor la tasca de les entitats en la cerca de finanaçament privat; la necessitat d’enfortir models d’economia col·laborativa, entre altres aspectes quue queden molt ben recollits en aquest audiovisual.