“Respirar aire net, un dret de la ciutadania!”

Posicionament

  • La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre.
  • La millora de la qualitat de l’aire ha de ser tinguda en compte en la planificació energètica, urbanística i de mobilitat.
  • El transport privat és la principal font d’emissions contaminants. La seva regulació mitjançant la creació de zones d’atmosfera protegida i la potenciació del transport públic col·lectiu és prioritària.
  • Reclamem instruments per un seguiment ciutadà dels nivells de contaminació i de les mesures per reduir les emissions de port, aeroport, plantes d’energia i transports.

Context

Nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre mala qualitat de l’aire i elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i càncer. La principal causa de contaminació en la Regió Metropolitana de Barcelona és el trànsit rodat de vehicles privats seguit de l’activitat industrial i del port i l’aeroport.

Els contaminants més crítics a la Regió Metropolitana de Barcelona són el gas diòxid de nitrogen i les partícules fines. Un tercer contaminant important en territori català és l’ozó troposfèric que afecta altres regions del país. A Catalunya actualment es donen episodis de contaminació en que se superen els valors límit per aquests contaminants marcats per la Unió Europea i l’OMS.

Fins a dia d’avui, la manca de mesures eficients i proporcionals a la gravetat del problema per part dels responsables públics catalans ha derivat en l’obertura de dos procediments d’infracció per la Comissió Europea.

Proposta

Combatre la contaminació de l’aire suposaria aplicar canvis estructurals en matèria de transport, solucionant conjuntament greus problemes en salut pública i mobilitat. També contribuiria en rebaixar costos energètics i disminuir l’impacte sobre el canvi climàtic. Per això des de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire es treballa en mesures per aconseguir:
Mobilitat sostenible de persones i mercaderies.
-Gestió sostenible de ports i aeroports.
Indústria i obra pública més neta.
Campanyes educatives i de sensibilització.

Recolza la campanya de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire “Menys Cotxes Més Salut“ que va ser presentada fa un mes al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La Campanya té com a objectiu demanar la implicació de la ciutadania perquè s’apliquin mesures de reducció del trànsit privat com estan fent més de 230 ciutats europees amb resultats satisfactoris. Per fer-ho s’ha creat una pàgina web informativa, que inclou un dossier argumentari i la possibilitat de signar on-line. La campanya s’adreça a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i Presidenta de l’ÀMB, però apel·la la resta d’institucions i ciutadania en general. Es demana la corresponsabilitat als grups polítics del govern i de l’oposició, així com de la Generalitat, per posar solució a un greu problema de salut pública que afecta el 95% de la població de Barcelona.