Es dirigeix a persones que no poden assumir el preu actual del mercat

Notícia CONFAVC.- Avui 26 de setembre ha tingut lloc la presentació de la cooperativa d’habitatges de lloguer assequible “Omplim els Buits” a Salt, dins la Jornada l’habitatge com a dret: Alternatives d’accés i tinença d’habitatge, que s’ha fet a l’Auditori de l’Ateneu Coma Cros, de les 11:00h a les 19:00h. A la Jornada dividida en dues sessions, la del matí i la de la tarda, s’han donat a conèixer alternatives d’accés i tinença d’habitatge impulsades des de la ciutadania organitzada i s’ha mostrat com des de l’administració pública es pot col·laborar en la seva promoció i difusió.

La cooperativa de lloguer assequible i gestió veïnal “Omplim els Buits” s’ha presentat a la sessió adreçada a personal tècnic i polític d’administracions locals interessades en promoure alternatives d’habitatge. La diferència amb d’altres cooperatives que ofereixen habitatges de lloguer social és que “Omplim els Buits” es dirigeix a persones que, si bé haurien de tenir uns ingressos regulars, aquests no són suficients com per a assumir els preus desorbitats del mercat actual de lloguer, i tampoc poden passar a formar part del tram de persones amb necessitats d’habitatges d’emergència social o de col·lectius amb dificultats greus, perquè els seus recursos no són tan escassos com els d’aquests col·lectius. Depenent del municipi a on es trobin, es calcula que les famílies que necessiten d’aquests habitatges hi dedicaran un 30% dels seus ingressos mensuals al lloguer. Omplim els Buits llogarà habitatges amb un lloguer assequible amb una referència aproximada del 65% del preu de mercat i en condicions òptimes d’habitabilitat.

La cooperativa “Omplim els Buits” que s’està gestant està impulsada per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Gestió Veïnal sccl i persones a títol individual.

De moment, la cooperativa està cercant habitatges buits a sis territoris: Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Maresme, Barcelonès, el Bages i Osona. A més es realitzen accions d’anàlisi i d’identificació a altres municipis i/o comarques de tres territoris més, com Salt, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell i Manresa. Aquesta setmana es fan presentacions de la cooperativa a Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès i Salt. A Barcelona, està prevista la presentació al Poble Sec el proper 9 d’octubre (sala d’actes del Sortidor, 19h) i es programaran altres presentacions al Barcelonès. En total, la cooperativa podria operar a un total de 35 municipis en uns mesos, ja que ara es troba en diferents moments de desenvolupament.

Cessions d’ús per 10 anys a la cooperativa

La cooperativa contacta amb propietaris particulars d’habitatges en desús per fer-ne cessions a la cooperativa i destinar-los a lloguer assequible per 10 anys. El propietari/ària cedirà temporalment l’habitatge a la cooperativa perquè el llogui a un preu per sota del mercat privat a d’altres socis de la cooperativa, a canvi de serveis de gestió, rehabilitació i altres gestions. L’acord inclou unes obligacions de la cooperativa vers el propietari i la responsabilitza de la gestió de l’habitatge, les rehabilitacions, el contracte de lloguer i la relació amb les persones inquilines, que seran a més les sòcies usuàries. El cost de l’obra es finança amb els cànons que cobra el propietari pel lloguer.

“Omplim els Buits” ofereix els habitatges als futurs inquilins amb seguretat de cobrament (assegurant als propietaris el pagament d’un 80-85% de l’import de la mensualitat acordada pel llogater). A més, ofereix garanties de la fiabilitat de les persones llogateres. Als socis arrendataris, Omplim els Buits els cedeix habitatges amb un lloguer assequible amb una referència aproximada del 65% del preu de mercat i en condicions òptimes d’habitabilitat.