Notícies CONFAVC.- Potenciar itineraris segurs per a desplaçaments en zones menys poblades; protegir a les persones vianant per a garantir una mobilitat segura i accessible; homogeneïtzar les  ordenances municipals entorn la mobilitat personal;  establir plans de mobilitat a les zones on s’instal·lin centres de logística d’e-comerç; fomentar els plans de desplaçaments en transport col·lectiu, especialment als polígons i centres generadors de mobilitat i fomentar el transport per ferrocarril convertint les estacions en intercanviadors o en estacions intermodals i si cal fer noves construccions. Aquestes són algunes de les aportacions més rellevants que la CONFAVC va vehicular durant el procés participatiu que s’ha anat realitzant en cinc sessions durant tot l’any per a vertebrar el nou Pla director de Mobilitat 2020-2025 (pdM) comptant amb la participació d’entitats socials al Consell de Mobilitat ampliat (CMA) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), del qual la CONFAVC , en forma part, amb amb altres entitats ciutadanes com ECOM; la UGT i CCCOO, entre moltes d’altres.

El document inicial que va ser presentat el passat 17 de juliol davant de les persones representants del CMA. A partir d’aquesta sessió s’iniciarà la tramitació inicial del Pla director de Mobilitat per a donar pas a un període d’al·legacions pública que arriba fins al mes d’octubre del 2019.

Cal recordar que el Consell de Mobilitat ampliat (CMA) és un òrgan de consulta i participació cívica i social sobre el funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat en l’àmbit de les 12 comarques del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

El Pla director de mobilitat (pdM) és l’instrument per planificar la mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), tenint en compte totes les modalitats de transport que en formen part, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei de mobilitat. La principal finalitat del pla és aconseguir que els desplaçaments siguin al màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania.

Tot i que la major concentració de transport urbà està ubicada a l’àrea metropolitana de Barcelona, el pdM abraça les 12 comarques que configuren el que denominem Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB):Alt Penedès; Anoia, Bages;  Baix Llobregat; Barcelonès; Berguedà; Garraf;  Maresme; Moianès, Osona;  Vallès Occidental i Vallès Oriental. Els eixos estratègics que es plantegen pel nou pdM i que són els següents:

Governança, planificació i digitalització de la mobilitat; eines per a una mobilitat saludable; xarxes de mobilitat accessibles i segures; servei de transport públic inclusiu i de qualitat; altres formes de mobilitat responsables i eficients; nova gestió de la DUM i la logística; accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i pols de mobilitat, i transició energètica i economia circular;  eines per la millora contínua de la mobilitat i innovació de la mobilitat.