Enfortim els barris!

La CONFAVC va aprovar un Pla de Treball del 2021 dotat d’uns pressupostos aprovats anualment (Pressupost 2020 ExecutatPressupost 2021.

Cal destacar que treballem colze a colze amb altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Per exemple, formem part de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que és una Confederació de confederacions i federacions veïnals de tot l’Estat Espanyol.

A més tenim convenis de col·laboració amb l’empresa d’economia social com ATLANTIS  Servei Assegurador.

A més treballem amb entitats del tercer sector per la millora de la qualitat de vida, amb diferents campanyes i suma d’entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica ( vam ser una de les entitats fundadores) ; la Plataforma per una Catalunya Social; del Consell d’Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya , de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya , la Xarxa d’Economia Solidària, entre moltes d’altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Vegeu les actuacions previstes pel 2021 que es vertebren en sis grans eixos, seguint el model de treball del Marc Estratègic

 • Mobilització i impacte
 • Nova governança i territori
 • Lideratge i formació
 • Comunicació, identitat i pertinença
 • Xarxa i comunitat
 • Finançament, economia social i solidària

Mobilització i impacte

 • Endegar campanyes conjuntes sectorials a nivell de tot el territori català

 • Guia per a fer campanyes conjuntes

 • Seguiment del pla de treball de l’Eix Besòs

 • Seguiment del Desplegament del Pla de Rodalies 2020/30

 • Promoure el desamiantat als barris

 • Extensió dels projectes d’intervenció comunitària A-porta i Aula Actual

Governança i territori

 • Revisar el model de governança adequant-lo a les noves necessitats de les AV i federacions

 • Sumar figures d’enllaç per afavorir el feed-back entre el territori i la Junta Directiva

 • Enfortiment de la projecció institucional de la CONFAVC

Formació i lideratge

 • Fomentar els lideratges amb prespectiva de gènere (campanya #BarrisVioletes)

 • Formació de lieratges a través de Trama: la xarxa d’activitats formatives de la CONFAVC

Xarxa i comunitat

 • Establir xarxes de col·laboració amb altres entitats

 • Situar la CONFAVC com a actor rellevant del desenvolupament en els barris de projectes d’enfortiment comunitari

Comunicació, identitat i pertinença

 • Divulgar el nou relat del moviment veïnal del segle XXI amb la nova missió, visió i valors vertebrals

 • Reforçar l’alfabetització digital de les AV i federacions per enfortir la comunicació veïnal

 • Extensió de l‘APPVeinal: el veïnat en un clic!

 • Establiment d’un nou Codi Ètic.

Finançament i economia social i solidària

 • Revisar el model de quotes

 • Autofinançament: impuls de projectes vinculats a l’economia social que ajudin a cobrir necessitats veïnals

 • Subvencions: reivindicar i garantir la corresponsabilització de l’administració pública amb el moviment veïnal