Enfortim els barris!

La CONFAVC va aprovar un Pla de Treball del 2019 dotat d’uns pressupostos aprovats anualment (Pressupost 2018 Executat/  Pressupost 2019.

Cal destacar que treballem colze a colze amb altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Per exemple, formem part de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que és una Confederació de confederacions i federacions veïnals de tot l’Estat Espanyol.

A més tenim convenis de col·laboració amb l’empresa d’economia social com ATLANTIS  Servei Assegurador.

A més treballem amb entitats del tercer sector per la millora de la qualitat de vida, amb diferents campanyes i suma d’entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica ( vam ser una de les entitats fundadores) ; la Plataforma per una Catalunya Social; del Consell d’Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya , de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya , la Xarxa d’Economia Solidària, entre moltes d’altres entitats i administracions públiques (veure detall) per a assolir els nostres objectius.

Vegeu les actuacions previstes pel 2019 que es vertebren en tres grans temàtiques:

 • Participació
 • Salut
 • Ciutadania
 • Mobilitat
 • Medi Ambient
 • Habitatge
 • Economia social i solidària
 • Projectes (A-porta, Aula Actual, Omplim Rls Buits)

Participació

 • Guanyar espais de paticipació

 • El·laboració d’un Codi Ètic

 • Aliances territorials

 • Anàlisi òrgans de participació de la Generalitat

Salut i sanitat

 • Consolidació dels espais territorials

 • Fomentar el treball en xarxa

 • Jornada sobre la situació de l’amiant

 • Cel·lebració de col·loquis debats temàtics sobre la salut i la sanitat

 • Segona fase del Mapa de la Sanitat de Catalunya

Medi ambient

 • Qualitat de l'aire

 • Residus

Mobilitat

 • Mobilitat activa

 • Estacions de tren intermodals

 • Eliminar barreres arquitectòniques

 • T-Mobilitat

 • Vehicle de mobilitat personal i cadires de rodes

Ciutadania

 • Sinergies i treballs amb entitats

 • Participació amb els "Municipis contra la islamofòbia

 • Participació a la Xarxa antirumors

 • Treballar amb campanyes de SOS Racisme

 • Realització de taules rodones, debats i col·loquis

Habitatge

 • Participació amb les administracions

  • Grup de treball pel Fons Social de l'Habitatge.
  • Taules d'habitatge i pobresa energètica i mocions municipals
 • Participació amb associacions i federacions

  • Utilitzar els contactes amb les administracions públiques, entitats socials, etc
  • Exportar les fites aconseguides a Barcelona i a altres municipis metropolitans.
 • Participació amb entitats per reivindicar el dret a l'habitatge i eradicació pobresa energètica

  • Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne de Catalunya
  • Plataforma d'habitatge dels barris de Barcelona
  • Aliança Contra la Pobresa Energètica
  • Col·laboració amb entitats d'economia social pel projecte Omplim Els Buits de lloguer assequible

Economia social i solidària

 • Implicació de la CONFAVC amb l'economia social i solidària

 • Detecció d'experiències al territori i grau d'implicació

Projectes