Detall de l'esdeveniment


 Tota història d’exil·li té episodis dramàtics, però gràcies a la solidaritat humana, també pot tenir episodis dolços. Aquest és l’objectiu del projecte de la CONFAVC, “Una Mà Amiga“, tothom pot esdevenir una “mà amiga” d’una persona que pateix refugi. Aquest projecte està vertebrat a partir de cine-fòrums entorn un breu documental, i les intervencions dels protagonistes de l’audiovisual que han patit refugi però també han rebut “mans amigues” en el seu procés d’acollida. A més, el debat que a Barcelona es desplega amb la col·laboració de la FAVBarcelona i del programa solidari Refugiats-Benvinguts; i ha rebut el suport del programa Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona-.

El cicle de cine-fòrums “Una mà amiga” arrencarà a les 19h el proper 28 de novembre a Ca l’Isidret del Poblenou, amb la presència d’Alejandro Díaz, refugiat d’El Salvador, i Jaume Buch coordinador de Refugiats-Benvinguts. Aquesta xerrada s’ha fet amb la complicitat de les AV del Pobenou,  Sant Martí, La Palmera, Paraguai-Perú, Verneda Alta, Via Trajana, La Pau, Maresme, Besòs, Provençals-Verneda, Gran Via Paraguai, i Diagonal Mar, amb la Plataforma Nord-Est de Sant Martí.