Notícies CONFAVC.-Des del maig del 2018, es va començar a aplicar el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de dades provat el 2016- ; una Directiva Europea que respon al risc que implica la gestió de dades personals en l’era de la globalització i les revolució tecnològica.

Aquest reglament afecta a les AV i federacions,en tant que som organitzacions que tractem amb dades de caràcter personal, i actuem en el marc de la Unió Europea (UE).
Bàsicament a l’entitat veïnal li implica:

 • Demanar el consentiment explícit -amb una signatura. als seus membres per a què puguin rebre informació. Caldria revisar si en els formularis d’alta de soci o d’alta a tallers disposen de la signatura de la persona.
 • Adaptar la política de privacitat de la seva pàgina web, si en disposen, on s’ha d’explicitar:
 • Qui és el responsable de les dades personals facilitades?
  •  Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?
  •  Per què haig de comunicar les meves dades?
  • Qui tindrà accés a les meves dades personals?
  • Quins drets tinc?

La normativa preveu uns drets de les persones titulars de les dades personals, entre els quals destaquen els següents:• Dret d’accés a les dades.

• Dret de rectificació de les mateixes en cas que s’escaigui.
• Dret de cancel·lació de les dades que es considerin inadequades o excessives.
• Dret d’oposició al tractament de certes dades.
• Dret de supressió de les dades o també anomenat dret a l’oblit.
• Dret de limitació del tractament.
• Dret de portabilitat de les dades.
• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades.

És recomenable que les AV sòcies féssiu arribar  a la CONFAVC el full que utilitzen per donar d’alta a un soci/sòcia  per tal que es miri si tenen la signatura de la persona i el text sobre la normativa de protecció de dades.

La norma europea no estableix una manera concreta per exercir els drets, però si permet que es faci per mitjans electrònics i de forma gratuïta. En cas que es tractés de sol·licituds infundades o excessives, el responsable del tractament pot decidir aplicar una taxa o bé negar-se a actuar. Aquest també ha d’informar la persona interessada sobre les actuacions derivades de la seva petició d’exercici de drets en del termini d’un mes, que es pot ampliar a dos mesos més quan es tracta de sol·licituds especialment complexes.

Si el responsable decideix no atendre la sol·licitud, n’ha d’informar i motivar la negativa dins del termini d’un mes des que es va presentar.

– Per saber com fan les inscripcions a tallers, si recullen dades i de quina manera recopilen les dades.
També s’haurà d’examinar si a la web tenen apartat de privacitat (que normalment està a peu de pàgina).

Què són les cookies de les webs?

Les cookies o galetes són petits fitxers de text que els servidors web envien al navegador quan serveixen les pàgines sol·licitades per la persona usuària. Queden emmagatzemades al terminal ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta, i són gestionades pel navegador. Aquest mecanisme permet emmagatzemar i recuperar informació relativa a les persones usuàries (com per exemple si han iniciat sessió o no), dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan visiten de nou la pàgina.

D’acord amb la normativa vigent, s’ha de donar  informació sobre quines cookies utilitza aquest lloc web així com de la forma de controlar-ne la gestió i de com eliminar-les completament. Al mateix temps, s’ha de sol·licitar el vostre consentiment per poder-les utilitzar.

Per exemple, en els e-mails de la CONFAVC, com en l’apartat de Política de Cookies i de Política de Privacitat de la web, es detallen quina és la política de gestió, ús i protecció de dades de la nostra entitat.

Més informació sobre protecció de dades i entitats: La protecció de dades encara és una assignatura pendent