Barris vius i organitzats

Qui som?

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és una organització sense ànim de lucre del moviment veïnal que coordina 461 associacions veïnals i 23 federacions i que a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels barris de Catalunya. (Argumentari.pdf)

D’on venim i on anem?

L’entitat neix el 1988 sota l’impuls d’una sèrie de federacions d’AV – Badalona, el Baix Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet, Lleida, Manresa i Tarragona – que varen decidir recuperar i institucionalitzar les trobades d’AV que s’havien fet a Catalunya anteriorment.

D’aquestes sis federacions inicials la CONFAVC ha crescut fins a tenir les 23 federacions actuals.

Durant els 26 anys d’existència de l’entitat hi ha hagut tres presidents: Alfredo Vela (1988-2007); Joan Martínez (2006-2012), i Jordi Giró (2012-actualitat).

Cal assenyalar que en un inici la Presidència era rotatòria i l’assumia la persona representat de cada federació fundadora. Amb el creixement de l’organització, aquest òrgan va derivar a un Secretariat, que juntament amb membres de les federacions veïnals, formaven la Junta Directiva.

Amb l’ingrés de moltes federacions, la Junta Directiva va a passar a ser només assumida per a persones a títol individual, i es va crear el Consell Federal, que reuneix totes les federacions sòcies. Per tant, els òrgans de govern de la CONFAVC van canviar amb l’aprovació de la  modificació d’estatuts el 10 de febrer de 2007.

Els objectius i les actuacions concretes de l’organització es detallen en els seus Estatuts (resum) i el Règim Intern, en un Pla de Treball aprovat per l’assemblea (Pla de Treball 2019) i a una Memòria 2018 on s’expliquen les actuacions realitzades durant l’any passat. També comptem amb un Marc Estratègic “El Futur És Ara” que vertebra un Full de Ruta de l’entitat amb una visió de futur fins el 2023.

La nostra brúixola: missió i l’ideari

La nostra entitat està declarada d’utilitat pública el 2000 –avantatges fiscals i legals– i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 133 de la Secció 2a.

Compta amb una trajectòria de més de 25 any d’història, a través de la qual s’ha forjat ja un sòlid ideari vertebrat i alimentat pel treball quotidià i de llarg recorregut que les associacions veïnals despleguen a molts barris de Catalunya. Entitats sòcies que emmagatzemen, algunes d’elles, més de 40 anys d’història, de saviesa territorial i de lluita col·lectiva.

Organitzacions vives mogudes per veïns i veïnes, que amb el seu treball voluntari construeixen, des dels barris i col·lectivament, espais de convivència respectuosos, ètics, justos i solidaris.

La missió

La missió de la CONFAVC és ésser l’organització de referència en l’acció per a la millora de la qualitat de vida de les persones i de la convivència als barris i pobles de Catalunya. Ha de promoure i coordinar un model d’associacionisme basat en la participació, el servei a la comunitat i la solidaritat veïnal.

Els valors

 1. El diàleg
 2. El treball en equip
 3. El sentit de comunitat
 4. La solidaritat veïnal
 5. Contribuir a la millora de les persones i de la comunitat

En què creiem?

 • Igualtat d’oportunitats
 • Cohesió social
 • Accés a un habitatge digne
 • Subministraments bàsics – llum, aigua i gas – garantits per a tothom
 • Escola pública catalana
 • Sanitat pública de qualitat i de proximitat
 • Barris interculturals
 • Vetlla pel Patrimoni històric
 • Economia social i solidària
 • Sosteniblitat
 • Participació ciutadana

Com ens organitzem?

L’entitat potencia la participació de les entitats sòcies a través de la seva assembla anual. Aquest és el marc on es reuneixen totes les AV i federacions adherides per consensuar i aprovar un full de ruta del moviment veïnal català. (Actes  assemblees 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016, 2017, 2019). Principals acords de les dues darreres assembles:

 • 34a Assemblea-2019. Celebrada a Sabadell, Hi destaca l’aprovació del Marc Estratègic 2019-23 que aposta per una nova visió de la CONFAVC i estrutura un Full de Ruta amb sis eixos d’actuació.
 • 33a Assemblea-2018. Celebrada a Lleida, es programa una taula rodona sota el títol “Sense Pensions Públiques no tenim Futur”. Participació activa a la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne i al Grup de Treball pel Fons Social de l’Habitatge. Hi destaca la constitució de la Taula per la Democràcia, formada per 40 entitats i organitzacions i on la CONFACV forma part del grup motor.
 • 32a Assemblea2017. Es va celebrar a Tarragona. La Junta aprova un pla de treball, a on destaquen els projectes A-Porta i Aula Actual.
 • 31a Assemblea2016. S’escull una nova Junta, liderada de nou pel president fins aleshores, Jordi Giró. Es debat el Programa Veïnal Compartit i es decideix implementar-lo al territori.
 • 30a Assemblea2015. L’argumentari per a vertebrar el futur Pla Estratègic centra l’Assemblea. Es dóna de baixa la FAV de Lliçà.
 • 29a Assemblea– 2014. S’aprova per unanimitat la incorporació del nou membre de Junta, Alfons López. Entren la FAV de Santa Perpètua de Moguda i de Viladecans, i l’AV Tossa de Mar.

Durant l’any l’entitat està dirigida per una Junta Directiva (veure organigrama i trajectòries) que marca les directrius del treball dia a dia de l’equip tècnic mediat per una Gerència (organigrama equip tècnic ).

Per tant, hi ha tres nivells de presa de decisió establerts en els Estatuts de l’entitat(resum) i el Règim Intern (Resum).

 • L’Assemblea General és el marc on es troben anualment els i les representants veïnals de les federacions i associacions per aprovar el pla de treball anual, els pressupostos, i escollir els càrrecs socials: la presidència i els membres de la Junta Directiva. Per tant la seva convocatòria és anual, si no sorgeixen raons per a convocar una assemblea extraordinària.

 • El Consell Federal està constituït per totes les presidències de les federacions i es reuniex cada tres mesos per debatre actuacions i fer un seguiment de les decisions polítiques empreses i del Pla de Treball.
 • La Junta Directiva és l’òrgan de govern diari de la Confederació, i emana de l’Assemblea General. La Junta, reunida cada 15 dies, amb plena capacitat de representació, gestió i administració de l’entitat davant de tercers, està constituïda per entre 8 i 10 persones i pot crear els grups de treball que necessaris per desplegar el Pla de Treball, designa la Gerència i estableix una comissió d’enllaç per l’àrea de serveis.
  Cal esmentar que ara per ara es reuneixen periòdicament la Comissió de Sanitat – que reuneix les federacions que estan en lluita amb aquest tema-; així com la Comissió del Debat estratègic, amb l’objectiu de redactar un nou Pla Estratègic.