Memòries2020-05-15T09:49:32+02:00

Memòries

Anualment a l’Assemblea la Junta Directiva presenta les activitats que s’han fet els barris a través d’un document que posteriorment és enviat a les entitats sòcies. En aquestes memòries anuals publiquem el pressupost executat  per a reforçar la transparència de l’entitat, i amb quines administracions públiques i entitats treballem. També detallem els orígens de les subvencions que rebem (veure detall).

Paral·lelament es promou una auditoria interna realitzada per una empresa externa que revisa l’estat econòmic de l’organització.

La CONFAVC també es regeix per una Política Ambiental que busca minimitzar l’impacte ambiental de l’entitat i millorar la gestió dels residus que genera. Paral·lelament treballa per proporcionar l’adequada formació, sensibilització i participació dels seus treballadors i treballadores en aquests aspectes.

Go to Top