Article d’Opinió FAVReus.- Com és habitual durant les primeres setmanes de qualsevol inici d’any els bons propòsits s’acumulen i la voluntat alhora de tirar-los endavant està intacta, voluntat que avançant l’any va trobant excuses per abandonar, més tard o més aviat, els bons propòsits inicials.

Si a nivell individual aquest cercle pervers pot portar-nos a una certa sensació de frustració, quan superem l’esfera individual i ens endinsem en propòsits o objectius que afecten a milers de persones o al futur de la ciutat la voluntat no es pot permetre el luxe de relaxar-se o trobar excuses per distreure’s en d’altres qüestions.

I és precisament ara, coincidint amb el nomenament d’un nou govern a nivell nacional i amb una recomposició del cartipàs a nivell municipal, quan ens hem d’insistir en aquells temes que resten pendents i que requereixen una resposta, en algunes ocasions urgents, per part de les administracions.

Calen actuacions efectives per pal·liar els efectes d’una crisis que continua instal·lada als nostres barris, castigant a milers de famílies que no saben com arribar a final de mes; s’ha actuar de forma contundent per acabar amb les situacions d’exclusió de risc social que la situació econòmica està causant i garantir, per exemple, un habitatge digne a aquells que ho necessiten; s’ha de continuar reclamant un sanitat publica, gratuïta i de qualitat; uns transports dignes, etcètera, etcètera.

Com es pot comprovar hi ha feina per endavant. Cadascú des del seu àmbit i d’acord amb les seves competències, de forma coordinada i efectiva, hem de sumar esforços per superar les desigualtats que defineixen l’actual sistema econòmic. Modestament aportarem el nostre granet de sorra, insistint en la demanda de la creació d’un baixador a la zona de Bellissens per donar servei als veïns de la zona, estudiants de la URV i usuaris i treballadors de l’hospital; reivindicant una millora de les instal·lacions elèctriques de la ciutat, en algunes ocasions dignes d’aparèixer a pel·lícules de gènere negre; preocupant-nos pel nostre hospital i els seus treballadors, tot garantint els drets laborals i la qualitat del servei; continuant donant suport a les entitats federades en temes derivats de la seguretat, habitatge o ensenyament…

Reus comença als barris, a tots els barris de la ciutat.