Notícia CONFAVC.- La ciutadania de Santa Coloma de Gramenet sortirà el carer el proper 17 de novembre per a exigir als Governs mesures per a rebaixar el preu de la llum, com senyala el manifest, després d’una sèrie de reunions a escala municipal i que la Federació de Santa Coloma de Gramenet anés de barri en barri sensibilitzant sobre com està afectant el canvi tarifari i alguns perquès d’aquest preu de la llum tant alt a Espanya, en comparació amb altres països d’Europa.

El manifest- que signen una trentena entitats de la ciutat i partits polítics de la ciutat, destacar que l’encariment de l’electricitat té greus conseqüències socials, també pot ser un obstacle important per a la recuperació econòmica i en la transició vers la sostenibilitat enmig de l’emergència climàtica. També exigeix mesures com:

1. La creació d’una prestació de subministrament mínim vital, articulada amb l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, que millori substancialment el bo social elèctric i el bo tèrmic. Crear un dret efectiu que protegeixi dels talls de subministrament d’una manera permanent i no per raó de situacions conjunturals a les famílies vulnerables.

2. Establir un tram de consum a preu reduït en funció dels ocupants de l’habitatge de manera semblant a com es fa amb l’aigua.

3. Condonar els deutes de les famílies amb les empreses subministradores quan responen a raons objectives de pèrdua d’ingressos.

4. Convertir en estructural el mecanisme pel qual es detreuen a les empreses elèctriques els beneficis caiguts del cel, introduint el mecanisme de l’auditoria de costos de totes les instal·lacions i les centrals de generació.

5. Establir un mecanisme de contractes a mitjà termini a un preu fix per reduir la volatilitat dels preus i per disminuir el risc dels consumidors, i que una part l’assumeixin les empreses generadores. Aquest sistema existeix a Portugal.

6. Cal fer més senzill i assequible el canvi de potència contractada, ja que en l’actualitat es penalitza el canvi en cost i temps.

7. Transformar el mercat marginal canviant-lo pel principi de remunerar segons cost. Si això demana canvis en les normes de la Unió Europea cal abordar-los. Mentre arriben, cal – com el Govern ha sol·licitat- sortir d’aquest sistema al·legant l’excepcionalitat de la situació i els danys socials que provoca en el mercat espanyol.
8. Posar fi a l’oligopoli elèctric:
• Segregació de les centrals hidroelèctriques de les actuals companyies elèctriques per posar fi a la gestió oportunista d’aquest recurs.
• Separació definitiva de les activitats de generació de transport, distribució i comercialització. (les grans empreses elèctriques les tenen segregades des de l’any 1997), evitant que mantinguin l’oligopoli elèctric (Iberdrola, Endesa i Naturgy) seguint integrades en hòldings empresarials.
• Gestió pública del recurs hidroelèctric per facilitar la gestió d’un parc de creixement renovable, garantir els cabals ecològics i moderar el preu de l’electricitat.
Creació d’una empresa pública a Espanya i Catalunya, que poden ser complementàries, sumant sinèrgies i aplicant economies d’escala i que tingui el control públic de tot el cicle de producció, distribució i comercalització de l’energia, amb l’objectiu que els subministraments bàsics siguin un dret garantit per a tota la població, no una mercaderia.

9.Treure components de la factura elèctrica que siguin assumits pels pressupostos generals de l’Estat.

10. Impulsar la transició energètica:
• Desenvolupar les energies renovables per prescindir tan aviat com sigui possible de les centrals de cicle combinat i després de les centrals nuclears.
• Accelerar la implantació de l’autoconsum i les comunitats energètiques, mitjançant projectes “clau en mà” finançats per una empresa pública que canalitzi els fons Next Generation.
Un nou marc per les comunitats locals d’energia. Considerem que per a garantir una major participació de la ciutadania en el sector és determinant una transposició ambiciosa de les directives exigents, donant noves prerrogatives a eines on la ciutadania i el món local hi tenen molt a dir.

• Crear un fons d’ajudes per a les famílies vulnerables i les comunitats de veïns per a l’adquisició d’electrodomèstics i d’equips més eficients i per millorar els aïllaments dels habitatges. (Manifest pdf)