Notícia CONFAVC.- Aquest mes de novembre seguiran els debats territorials per a diferents federacions  per a vertebrar els eixos de treball de la CONFAVC del 2022. Eixos de treball per aconseguir que la Confederació promogui projectes que connectin amb les necessitats de cada moment, arribi a territoris on actualment no s’ha arrelat encara, i pugui incidir políticament en àmbits on les AV no tenen capacitat de lobbitzar.

Durant el mes d’octubre aquestes han estat algunes de les propostes formulades per les persones participants als debats territorials realitzats a la FAVSabadell (22 d’octubre); a la FAVBaix (25 d’octubre) i a la FAVManresa (30 d’octubre). En aquests fòrums la trentena de persones asssitents van apuntar també algunes mancances que el moviment veïnal català hauria de superar, com l’estancament generacional de les juntes de les AV; l’escassa visibilització del gran treball social que el moviment veïnal fa als barris i la manca de comunicació entre les AV i federacions i la mateixa Confederació.