El Consell Federal del 23 de febrer haurà de validar i/o esmenar  la proposta de visió i els eixos estratègics de la CONFAVC emanats dels debats durant vuit mesos de gestació. i el redactat del qual a ser presentat a la propera Assemblea de les AV de Catalunya, el 30 de març, a Sabadell.

Aquesta és la calendarització del Marc Estratègic de la CONFAVC que ha de definir el rol que la Confederació hauria d’assumir en el futur proper del 2023.

Cal recordar que aquest document és fruit d’un treball exhaustiu amb el territori i les entitats sòcies. Neix  d’una enquesta enviada a 408 AV i federacions, de vuits debats territorials, de dos sessions de treball en el marc del Consell Federal, en la Junta Directiva i en el Grup motor.