Comunicat de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts i la Favb .- El passat 6 de juliol ens vam assabentar per la premsa que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona havia arribat a un acord “amb els veïns i entitats del districte”, fruit del qual sorgeix la versió del projecte que va ser aprovada provisionalment el 12 de juliol.

Ens veiem obligats, però, a puntualitzar aquesta afirmació:

Al llarg de les set sessions participatives organitzades per treballar amb el veïnat les modificacions urbanístiques a l’àmbit del Barça, hem de reconèixer i agrair que l’Ajuntament hagi modificat aspectes del projecte inicial per donar cabuda a algunes de les reivindicacions veïnals.

Tot i així, en cap moment ni de cap manera es pot afirmar que el projecte aprovat sigui fruit d’un consens veïnal. L’última sessió participativa, una Comissió de Seguiment del Consell de Barri ampliada, va tenir lloc el 5 de juliol, però les associacions veïnals no vam poder posicionar-nos el mateix dia respecte a la nova versió presentada, ja que no vam comptar amb la documentació fins el 10 de juliol (Seguir llegint).