Cap jove sense treball

Posicionament

  • Considerem l’ocupació un element més en el camí de la recerca de la dignitat de la ciutadania.
  • La nostra aposta d’actuació comença al detectar la necessitat: són els joves el col·lectiu de persones que pateix amb més força les conseqüències de la crisi, amb una taxa d’atur molt superior a la del conjunt de la població.
  • Volem fer front al repte laboral del jovent creant espais per oferir-los l’oportunitat d’aprendre, practicar i desenvolupar una gamma completa d’habilitats, que els ajudarà en la recerca d’ocupació.
  • Intervenim per enfortir l’autonomia de les persones, mitjançant un procés de millora de les seves capacitats sense perdre de vista les oportunitats que li ofereix la comunitat.
  • Per nosaltres és molt important el treball en xarxa davant d’un problema que no és individual. Les relacions i implicació dels actors que intervenen en el món laborar és imprescindible per a complementar la millorar de l’impacte i eficàcia del projecte.

Context

Les xifres d’atur entre els joves al nostre país se situa en un 51,8% de la població activa menor de 25 anys (dades del desembre 2014) i el problema creix encara més si es tracta de joves en situació de vulnerabilitat social.

A aquesta situació cal afegir una nova realitat laboral complexa deguda als avanços tecnològics, creant trajectòries professionals sense precedents.

Molts joves no aconsegueixen, desprès d’haver completat els estudis obligatoris o fins i tot universitaris, trobar una ocupació. D’altres que no han aconseguit acabar els estudis, es troben en situacions de risc d’exclusió social.

Hi han joves que no han aconseguit consolidar la transició de feines esporàdiques a una ocupació de temps complet. Ni ells ni elles ni el mercat aconsegueixen que accedeixen o crear llocs de treball que generin valor.

Davant d’aquests reptes de la vida real, volem generar un espai d’orientació i capacitació en competències professionals adreçat al col·lectiu de joves (16-30) en situació de vulnerabilitat.

Proposta

Es tracta d’un intercanvi: gràcies a l’expertesa del nostre equip, podem oferir l’oportunitat d’impulsar la millora professional dels equips de vendes de grans i mitjanes empreses, analitzant el procés implicat en l’acció comercial, depurar errors de percepció, compartir experiències i millorar globalment els recursos professionals per l’èxit col·lectiu.

Per afrontar aquest repte, hem dissenyat una formació d’entrenament en tècniques de vendes per a capacitar professionals d’aquesta àrea d’activitat, contribuint a donar respostes a les necessitats de formació adequada de l’empresa.

A canvi, el cost d’aquesta formació que proporciona la CONFAVC, s’inverteix en un altre curs dirigit a joves en situació de vulnerabilitat.

Per tant, la nostra organització busca en la implicació social de les empreses impulsar nous tipus d’aliances de valor per crear un veritable impacte a la societat.

Impacte

Projecte en la fase de recerca de finançament.