Notícia CONFAVC.-Teniu acumulats deutes i no sabeu com ensortir-vos-en?

Des de la CONFAVC  volem explicar-vos que recentment el departament de Justícia de la  Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un servei públic gratuït d’acompanyament per persones que es trobin en situació d’insolvència a causa dels deutes acumulats. La legislació preveu una possible solució legal, la “Segona Oportunitat”, amb diverses opcions: o una mediació amb els creditors, o una fase de concurs en un jutjat. En molts casos aquests expedients finalitzen amb una reducció important del deute o inclús amb la condonació de la seva totalitat, si es reuneixen una sèrie de requisits. (Díptic explicatiu)

Cal destacar que en altres països aquests mecanismes funcionen des de fa anys, i s’ha demostrat que afavoreixen l’emprenedoria, milloren el funcionament de l’economia i eviten que moltes persones es vegin abocades a l’economia submergida o a l’exclusió social.

El servei es presta des de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia. S’accedeix mitjançant el portal web segonaoportunitat.gencat.cat,  i el seu responsable és el Sr. Francesc Bonnin (fbonnin@gencat.cat).

Des de la CONFAVC ja fa temps que treballem per a divulgar aquesta possible solució legal de “Segona oportunitat”: recordeu que el mes d’abril la Confederació es va unir a “l’Aliança per la Segona Oportunitat” , amb una quinzena d’entitats més, per a fomentar que el veïnat conegui aquest marc legal i l’incorpori a la seva vida en cas d’insolvència i sobreendeutament personal o per a causes laborals.