Comunicat Coordinadora Veïnal del Vallès, 27 de juliol.- S’ha dut a terme, per primera vegada, una trobada amb els ajuntaments de Sabadell,
Barberà de Vallès, Badia i Sant Quirze conjuntament amb la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès per abordar els problemes de seguretat, salut (sorolls) i medi ambient que genera al veïnat dels 4 municipis limítrofs l’activitat de l’aeroport de Sabadell.

A la reunió s’han consensuat els problemes que pateix el territori i s’ha avançat en marcar una estratègia comuna destinada a aconseguir la implementació de mesures tendents a evitar els problemes evitables com la instal·lació de sonòmetres promesos i no instal·lats, l’estricte compliment dels protocols de vols i la carta de navegació aèria, la necessitat d’una major informació i transparència d’AENA, la Generalitat i l’aeroport, la posada en marxa de la Comissió de Medi Ambient creada el 2011 (que no s’ha reunit mai) o el compliment per part de la Generalitat dels acords adoptats en la Comissió de Seguiment per a exigir a AENA i AESA, que donin resposta als temes plantejats en les reunions de la Comissió.

Temes respecte als quals s’instarà a la Generalitat perquè surti de la inacció en la qual s’ha instal·lat i assumeixi la responsabilitat que li correspon en les conclusions de les Comissions creades per abordar els problemes que genera l’aeroport de Sabadell, en particular amb el veïnat dels municipis confrontants.(Comunicat Pdf)

Vallès, 27 juliol 2021, Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès