Notícies CONFAVC.-Un 50% de les llars de la Zona Nord de Barcelona visitades pels Picaportes pateix algun tipus de vulnerabilitat energètica, és a dir, problemes amb la contractació dels serveis- i un 10% té els subministraments punxats. A més, entre el 18% i el 25% dels veïns  i veïnes de la Zona Nord té problemes de pobresa energètica greus. Aquestes són les darreres conclusions del desplegament d’A-porta, que s’ha fet els últims dos anys als barris barcelonins de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb l’objectiu d’assessorar el veïnat sobre pobresa energètica, com fer front a les factures dels subministraments bàsics i com adoptar hàbits més eficients en els consums energètics.  Les principals incidències amb els consums energètics tenen a veure amb la potència (213 llars), la discriminació horària (112 llars), el bo social (103 habitatges) i la contractació de serveis extra (46 llars).

Altres dades mostren que un 16% de les llars visitades que han obert la porta no estan adequades al fred i un 10% no ho estan a la calor, arribant a un 16% les llars que tenen retards en el pagament de les factures.

El desplegament del projecte de la CONFAVC ’A-porta, a la Zona Nord també s’ha caracteritzat per l’acompanyament dels i les Picaportes al Punt d’Atenció Energètica (PAE) del districte, en aquells casos en què s’ha considerat necessari. Els i les Picaportes han acompanyat al PAE a 56 veïns i veïnes i han recomanat a 317 persones que hi anessin per a rebre assessorament.

En total, els 11 Picaportes han visitat 1.619 llars, de les quals han entrevistat 718 amb una mitjana de 50 minuts d’entrevista.

Entre els mesos de febrer i de novembre de 2018, els 11 Picaportes – un equip de persones del mateix barri que van porta a porta a casa dels seus veïns i veïnes-  han aconseguit que 979 llars de Zona Nord els obrissin la porta, el que suposa el 60% del total dels 1.619 habitatges visitats, percentatge que pujarà força durant el 2019, al concentrar el treball de l’equip en aquestes llars.

Recordem que a Barcelona segons l’Ajuntament 170.000 persones no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en els mesos de fred o bé que van endarrerides en el pagament dels rebuts de subministraments bàsics com l’aigua, el gas i l’electricitat.