Segons l’informe en perspectiva de gènere “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona“, un 70% de les ajudes concedides a Barcelona per pobresa energètica van ser demanades per dones, i les llars monomarentales tenen un 43% de risc de no poder accedir als subministraments bàsics.

Aquesta és una de les dades que mostra l’avanç de l’informe, que ha sortit a la llum el mes de juliol i que tracta la perspectiva de gènere i el seu impacte en la salut. El document ha estat elaborat per l’Observatori DESC, Enginyeria sense Fronteres, la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica  i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Una altra de les dades de l’estudi, la versió definitiva del qual es presentarà al setembre, és que un 30% de les dones enquestades declaren tenir treball amb contracte, sense assegurar que sigui a jornada completa. L’informe assenyala que el col·lectiu de dones que es dedica a la cura, tant a la llar com externalitzades, té un 80% de risc de pobresa. Pel que fa a la inseguretat residencial, un 40% són dones soles o llars monomarentales i un 36% són parelles amb fills.

L’informe assenyala que el col·lectiu de dones que es dedica a la cura, tant a la llar com externalitzades, té un 80% de risc de pobresa. I de les enquestes s’obté que, pel que fa a la inseguretat residencial, un 40% són dones soles o llars monomarentales i un 36% són parelles amb fills.

Aquest informe és la segona radiografia de la trilogia: “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona”. El 68% de les persones enquestades són dones i el 44% del total tenen menors al seu càrrec, sent el 32% famílies monomarentals.

Pel que fa a la pobresa energètica , el 78% dels casos són dones les que manifesten que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada durant l’hivern i el 69% dels casos també corresponen a dones que han patit un retard en el pagament de factures d’alguns dels subministraments bàsics.

Respecte de la situació laboral i econòmica de les persones enquestades, l’estudi conclou que “és greu i molt precària”. El 47% es troben a l’atur, i més del 29% no reben cap prestació. El 81% de les persones enquestades tenen uns ingressos familiars inferiors a 1.000 euros. Pel que fa als motius principals, el 32% hi ha arribat amb problemes de lloguer, el 27% d’hipoteca, el 25% d’ocupació i el 50% tenen problemes de subministraments bàsics.

Salut

El 82,3% dels homes i el 70% de les dones enquestades en situació d’exclusió residencial presenta una mala salut mental, percentatges molt superiors als que presenta la població general de Barcelona (16,5% i 20,3%, respectivament). A més el 30% dels homes i el 54,8% de les dones refereixen un estat de salut dolent o molt dolent, novament un percentatge molt superior al que s’observa a la població de Barcelona (15,5% i 22,6% , respectivament).

Recomanacions

Quant a les recomanacions per a fer front a la situació, l’informe proposa:

  • Promoure atenció especialitzada a famílies monomarentals en situació d’exclusió social afectades per la crisi en centres educatius per tal d’evitar situacions de vulnerabilitat i proporcionar ajuda adequada.
  • Disposar de pisos destinats a dones víctimes de violència masclista.
  • Garantir que les famílies amb escassos recursos econòmics puguin fer front al pagament de despeses escolars, activitat de lleure i a una alimentació saludable.
  • Promoure la coordinació amb l’Agencia d’Habitatge de Catalunya per crear una línia permanent d’ajuts al pagament de lloguer en convocatòria oberta permanent.
  • També sosté que “és especialment important poder assessorar i actuar preventivament per evitar arribar al desnonament.”

Les dades formen part d’una base de dades creada durant 2017 i 2018 per l’Observatori DESC (ODESC), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). I allotja una enquesta en profunditat, de 247 preguntes, que creuen dades de problemes connectats: l’habitatge, els subministraments bàsics i la salut amb dades sociodemogràfiques i altres rellevants.