Comunicat CONFAVC.- Un terç dels veïns i de les veïnes de Campclar que ha estat atès per l’acompanyament de l’equip d’A-porta54 d’un total de 157 llars assessorades– tenen problemes identificats com la manca de coneixement sobre les diferents bonificacions aplicables als rebut d’aigua i de l’electricitat, i tenen aplicades característiques del servei incorrectes que fa encarir la factura, com per exemple el concepte de potència contractada. També aquest terç tenen molts serveis extres de gas i d’electricitat venuts a vegades “enganyosament” per a comercials subcontractats de les companyies energètiques.

Aquesta realitat trobada a les llars ha fet que l’equip d’A-porta hagi hagut d’intervenir en un 46% sobre el rebut de l’electricitat, en un 20% sobre el rebut de l’aigua i en un 10% sobre el del gas. Actuacions destinades majoritàriament a canvi de comercialitzadora per a passar al mercat regulat, ajustar la potència, a aplicar la discriminació horària o a demanar el bo social. Pel que fa a les factures d’aigua, les actuacions s’ha centrat en l’ampliació de trams i la bonificació de família nombrosa. Paperassa que ha estat assumida o compartida en un 81% pels picaportes; l’equip de persones del projecte. (Seguir llegint)