Comunicat APE.- Avui hem fet una nova acció de denúncia a l’oficina comercial d’Endesa per reclamar comptadors a les famílies que s’han vist obligades a recuperar un habitatge i simplement reclamen un contracte de llum. Son moltíssimes les famílies que malauradament es troben en aquesta situació en el nostre país i avui hem vingut a Endesa a demostrar-li que és només qüestió de voluntat de l’empresa solucionar aquesta situació.

Desenes de famílies han fet cua davant d’Endesa per entregar la seva sol·licitud d’alta per poder tenir un comptador de llum. Més d’una trentena de persones afectades han entregat la sol·licitud d’accés als subministraments bàsics en habitatges recuperats, que vam fer des de l’APE, acompanyada del padró que certifica que és el seu habitatge habitual, el butlletí blau (o pressupost corresponent) per assegurar que la instal·lació elèctrica és correcte, i un informe de Serveis Socials conforme aquestes famílies estan en situació de vulnerabilitat i no han tingut cap altre opció. Aquesta documentació és suficient per poder fer una alta nova a aquestes famílies i regularitzar la seva situació, i d’una vegada per totes deixar de patir pels talls de subministrament i la inseguretat que genera el fet de viure amb els subministraments punxats. El que volem denunciar i visibilitzar és que les famílies tenen intenció de regularitzar la seva situació, que no volen continuar patint amenaces de tall constant ni posar en perill la seva vida i la de les seves famílies.(Seguir llegint)