Comunicat vàries entitats.-

L’Associació de Famílies de l’Escola Fluvià, juntament amb l’Associació Cultural i Social Bac de Roda, la Comissió de Salut del Poblenou i un grup de veïns i veïnes reclamem a l’Ajuntament de Barcelona que encara no hagi avaluat la presència d’amiant a la nau ubicada al carrer Fluvià, 89, edifici proper a l’Escola Fluvià, on actualment s’hi estan fent obres per obrir-hi un nou negoci

El veïnat i les famílies vam tenir una primera confirmació de l’existència d’amiant en aquest edifici el 21 d’abril de 2021, gràcies a una inspecció tècnica del Districte de Sant Martí. En aquell moment, es va assegurar a les famílies i al veïnat que, finalitzat el mes del període d’al·legacions, en tres mesos es procediria a la retirada de l’amiant de la nau esmentada, antiga fàbrica de Norma Còmics.

Mesos més tard, el veïnat i les famílies van ser informades que el propietari de l’edifici havia encarregat una inspecció privada que negava l’existència de fibrociment a les seves instal·lacions. A dia d’avui, en aquesta nau continuen les obres d’adequació de l’espai com a futura instal·lació
esportiva, sense que ni el veïnat ni les famílies tinguin un informe públic on s’analitzi l’existència d’aquest fibrociment que, donat el cas, podria afectar greument la salut d’infants i persones adultes.

Ja fa mesos que demanem una reunió amb totes les parts implicades en aquest assumpte com ara Salut Pública, Medi Ambient, Districte de Sant Martí i a dia d’avui encara no hi ha una data tancada.

En tant aquesta reunió no sigui efectiva i es disposi d’un informe neutral i públic que confirmi si hi ha o no amiant prop de l’entorn escolar, entenem que el més adient seria l’aturada de les obres. (Comunicat pdf)