Notícia CONFAVC.-En què consisteix el Pla de Rodalies (2020-2030) i quines prioritats territorials tindrà? Per a comprendre quins seran els focus d’actuació en termes de mobilitat ferroviària relacionada amb les Rodalies de Catalunya en la propera dècada, el passat 10 de març es va celebrar una reunió virtual entre el coordinador de Rodalies de Catalunya Pere Macías; el president de la CONFAVC, Jordi Giró, i el membre de la Junta Directiva de l’entitat Torcuato Matilla.

Macías va fer un resum del Pla que afecta tota Catalunya a 166 municipis i un total de 5.392.854 persones, gairebé el 71% de la població catalana.

Amb l’objectiu que totes les persones del moviment social estiguin informades i també puguin fer preguntes al coordinador de Rodalies, el senyor Pere Macías farà una presentació telemàtica oberta del Pla el proper mes 28 d’abril a partir de les 18:00 hores.
Les persones interessades s’hi han d’inscriure a través d’aquest FORMULARI: on també hi podreu formular una pregunta que volgueu adreçar a les persones responsables de Rodalies-Catalunya durant aquesta sessió informativa.

Segons explicà Macías en la reunió del passat 10 de març, els principals objectius del Pla estan focalitzats en assegurar la mobilitat a totes les persones, d’una manera segura, i promoure la “mobilitat intel·ligent”, situant la persona usuària en el centre de le presa de decisions.

Com es vol aconseguir? El Pla estableix dos hortizons pel que respecte terminis de temps:
1. Actuacions immediates (2020-2025): Prioritats com un pla d’estacions accessibles, l’establiment del corredor mediterrani, un programa de millora d’atenció al clent i d’implementació de noves tecnologies, i d’actuacions per a incrementar la capacitat de la xarxa d’integració urbana. En total, amb una inversió de 4.622.39M€
2. Actuacions de mitjà termini (2026-2030): Programa de reposició d’actius; de protecció i seguretat, d’atenció al client i de millorar per incrementar la capacitat de la xarxa i integració urbana, entre d’altres, com adquisició de material rodat, La inversión total de plan serà de 6.345.92 M€

Geogràficament, aquest Pla preveu les següents actuacions estructurals:

  • Nova línia Barcelona – Cornellà de Llobregat -Castelldefels
  • Augment de la velocitat comercial Barcelona – Manresa
  • Augment de la capacitat Arenys de Mar – Maçanet Massanes
  • Estudi de capacitat de Rodalies de Tarragona
  • Millora de capacitat i velocitat del túnel de Plaça de Catalunya
  • Desdoblament de Montcada Bifurcación– Parets del Vallès
  • Configuració de las línies de Montcada Bifurcación
  • Línea orbital ferroviaria
  • Plans d’ intermodalitat (Metro, FGC, Tram, Autobuses, Park&Ride, Bicicletas)